LEGISLATÍVA

Disponujeme potrebnými povoleniami pre poskytovanie našich služieb v prevádzkach Michalovce, Sobrance, Snina.

STAFER s.r.o.

POVOLENIA – DOKUMENTY

Michalovce

POTVRDENIE O REGISTRÁCIÍ

MICHALOVCE

SÚHLAS NA PREVÁDZKU ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV

MICHALOVCE

SÚHLAS ZBER ELEKTROODPADU

MICHALOVCE

ZBER ELEKTROODPADU – PREDLŽENÝ SÚHLAS

Michalovce

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE R12, R13, 2019

Michalovce

SÚHLAS VYDANIE PP ZHODNOCOVANIE R12, R13

MICHALOVCE

PP ZHODNOCOVANIE OSTATNÝCH ODPADOV 2019

Michalovce

SÚHLAS NA ODOVZDÁVANIE ODPADOV VHODNÝCH DO DOMÁCNOSTÍ

Michalovce

SÚHLAS NA ZBER STARÝCH VOZIDIEL

Michalovce

SÚHLAS NA ZBER STARÝCH VOZIDIEL – PREDĹŽENIE

MICHALOVCE

ZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI – MESTO MICHALOVCE

Michalovce

PREPRAVNÝ PORIADOK

SOBRANCE

SÚHLAS NA PREVÁDZKU ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV

SOBRANCE

SÚHLAS NA ZHROMAŽĎOVANIE ODPADOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO TRIEDENIA

SNINA

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV

SNINA

SÚHLAS NA PRVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZVER ODPADOV – STARÉ VOZIDLÁ

SNINA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZARIADENIA NA ZBER STARÝCH VOZIDIEL