Skartovanie dokumentov

Skartovanie dokumentov vykonávame na špičkovom prístroji v súlade s normou DIN 66399 , stupeň utajenia E-2|O-2|P-3|T-3 . Skartácia na našom zariadení je vhodná pre interné dokumenty, údaje s citlivými a dôvernými informáciami (napr. GDPR), ktoré po skartácii ostanú nečitateľné.

Cena: 60 € / 1 MTH

( výsledná suma bude stanovená na základe množstva, spôsobu dopravy a potrebnej manipulácie )

STAFER s.r.o.

Popis priebehu skartovania

01

Mobilné skartovanie priamo u Vás ( pod vaším dohľadom):
  • Pripravíte dokumenty ktoré chcete skartovať na miesto skartácie
  • Naše vozidlo s vyškoleným zamestnancom príde na vašu prevádzku
  • Pod vaším dohľadom dôjde ku skartácii dokumentov

02

Skartovanie v prevádzke STAFER s.r.o.:
  • Pripravíte dokumenty ktoré chcete skartovať (prinesiete ich do našej prevádzky alebo zvoz zabezpečíme my)
  • Na našej prevádzke dôjde ku skartácii
  • Ak je potrebné poskytneme fotodokumentáciu resp. je možné si skartovanie osobne skontrolovať na našej prevádzke

 

03

Certifikát

Vystavíme certifikát potvrdzujúci bezpečnú likvidáciu dokumentov a následne bude materiál
ďalej spracovaný na našej prevádzke (napr. papier lisovaný do balíkov, ktoré sú priamo
odvezené spracovateľom papiera)

04

Skartovací stroj