ZBER PAPIERA

Informácia pre dodávateľov zberového papiera a kartónu

STAFER s.r.o.

INFORMÁCIE

01

Zberový papier

 

  • Zberový papier prijíma spracovateľ (STAFER, s.r.o.) v suchom stave, ideálne zviazaný špagátom resp. uložený voľne.
  • Za zberový papier sa považujú noviny, časopisy, knihy (zbavené tvrdej väzby), letáky, kancelársky papier, plagáty, pohľadnice.
  • V zberovom papieri sú neprípustné: fólie, stretch fólie, plastové obaly, tetrapak-ové obaly, papier na pečenie, kartón/kartónové krabice, kancelárske šanóny, obaly od mlieka, džúsov (tetrapaky) – patria do plastového odpadu, hygienické potreby (vreckovky, vlhčené obrúsky), obaly z masla, práškov do pečiva, korenín, nanukov, silne znečistený či mastný papier patria do komunálneho odpadu.

02

Kartón nepatrí do papiera

Kartón resp. výrobky z neho (krabice, preložky, šanóny, tvrdé väzby, iné) patria do samostatnej kategórie a je nežiaduce  ho zhromažďovať spoločne so zberovým papierom či zberový papier ukladať do kartónových krabíc.

 

Zlisovaný zberový papier

04

Spracovanie papiera
  • Papier sa v STAFER s.r.o. spracuje prostredníctvom lisovacieho zariadenia, do balíkov.
  • Balíky sú následne expedované k odberateľom.
  • SHP Harmanec, a. s. a Mondi SCP, a. s. patria medzi najväčších odberateľov v rámci SR.
Lis na papier
Zberový papier

03

Vedeli ste že?
  • Papier v nezmenenej podobe môžeme recyklovať 5-8krát
  • 1 tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov
  • Na výrobu 1 hárku papiera formátu A4 je potrebných 10 litrov vody
Recyklácia papiera